a/s J. Ludwig Mowinckels Rederi

a/s J. Ludwig Mowinckels Rederi er et rederi med oljetankere og tørrlastskip. Med dedikert fokus på helse, miljø, sikkerhet, og kvalitet er målsettingen å minimere risiko for mannskap, skip og last.