Atferdssenterets oppgave er å bygge et miljø for forskning på utbredelse av problematferd, å utvikle og implementere programmer og tiltak, samt å foreta evalueringer knyttet til hva som virker. Videre skulle senteret bidra til å bygge et nasjonalt nettverk for forskning og metodeutvikling på feltet.

Atferdssenteret implementerer en rekke metoder for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom. På deres nye nettsider finner du enkelt frem til disse metodene.

Atferdssenterets metoder

Aktivitetskalender Atferdssenteret

Her finner du også enkelt frem til de siste nyhetene og aktivitetene i senterets regi.

Les mer på atferdssenteret.no