Bankenes sikringsfond

Bankenes sikringsfond har som formål å sikre innskudd i medlemsbankene med inntil to millioner kroner.