CAS ønsker å dele kunnskap

I dagens akademiske miljø måles suksess ofte ut fra resultater og publikasjoner. I et slikt klima kan det være tøft å drive med grunnforskning. CAS tilbyr som et unikt konsept, et frirom for dyktige forskere, og innvilger tre gruppebaserte forskningsprosjekter årlig. Senteret legger til rette for et stimulerende, flerfaglig fellesskap ved å huse forskere fra humaniora, samfunnsfag og naturvitenskap.

Senter for grunnforskning (CAS)CAS har et ønske om å dele den kunnskapen som genereres ved senteret, og få større slagkraft i det norske og internasjonale forskningslandskapet. De lanserer derfor denne våren en ny kommunikasjonsplattform, med omfattende nettsider og økt tilsteeværelse i sosiale medier.

 

 

 

På sine nye nettsider ønsker CAS å synliggjøre forskningsprosjekter og presentere både forskere og publikasjoner:

 Research groups CAS Fellow CAS

CAS ønsker å formidle nyheter fra sin forkningshverdag både via nettsiden, en blogg og i ulike sosiale kanaler. Her vil de også spre informasjon om sine events:

Events CAS

Vi gratulerer med nye nettsider og en funksjonell intranettløsning!