Fridtjof Nansens Institutt

Fridtjof Nansens Institutt forsker innen internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk.