Klimasmart Landbruk

Prosjektets mål er å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk ved bedre informasjon og gode verktøy for klimakutt.

 

CoreTrek Sandefjord
Nordre Kullerød 1
3241 Sandefjord

CoreTrek Sandnes
Holbergs gate 16
4306 Sandnes

CoreTrek Oslo
Industrigata 36
0357 Oslo