Markedet for Scenekunst

MfS er en viktig nasjonal arena for presentasjon, kjøp og salg av profesjonell scenekunst for barn og unge.