Nordkraft

Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av fornybar energi.