Norges Bondelag

Norges Bondelag har 63.000 medlemmer og er den største næringsorganisasjonen innenfor landbruket.