Norsar

Norsar er en internasjonal forskningsorganisasjon som forsker på seismikk og jordskjelv.