Vi har gjort et redesign av Øglænd system Group sine nettsider. Det er forsiden som har fått det største løftet. Her er det gjort en designjustering og omstrukturering av innholdet.

Kartløsning

På kontaktsiden presenteres fabrikk, datterselskaper og agenter i er oversiktlig kart. Ved klikk vises kontaktinformasjon og ved nok ett klikk tas brukeren til informasjonsside om det respektive kontoret. 

Les mer om Øglænd Systems nettsider her.