CoreTrek har gjort den tekniske implementeringen av en enklere måte å presentere budsjettforslag og økonomiplan for 2017 på. 

Programvare fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon ligger til grunn. Denne er basert på basert på komponenter og standarder utviklet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Innholdet er kommunen selv ansvarlig for.

Du kan se løsningen her.

At Oslos budsjett er tilgjengeliggjort på denne måten blir lagt merke. Les kommentarene på twitter fra Andreas Hasle og Lars Giæver.