Repvåg Kraftlag

Repvåg Kraftlags konsesjonsområde dekker Nordkapp, Måsøy og deler av Porsanger og Kvalsund.