Sira-Kvina

Kraftselskapets årsproduksjonen tilsvarer omtrent 5% av Norges kraftproduksjon.

 

CoreTrek Sandefjord
Nordre Kullerød 1
3241 Sandefjord

CoreTrek Sandnes
Holbergs gate 16
4306 Sandnes

CoreTrek Oslo
Industrigata 36
0357 Oslo