Studentsamskipnaden i Volda

Studentsamskipnaden er til for at studentene i Volda skal ha en så trygg og effektiv studiesituasjon som mulig.