Troms fylkestrafikk

TFT skal forvalte driftskontrakter for buss, hurtigbåt og ferge i Troms fylke.