Mobil med skjermbilde fra snpower.com

For SN Power er det viktig at nettløsningen er enkel og forståelig. Målgruppene til SN Power kan være over hele verden. De har derfor valgt kun engelsk som språk på nettsidene. 

Det er lett å navigere i nettsidene for å finne frem til de ulike investeringene SN Power er med på. Se oversikten over land her.