Student med laptop

Nettsiden er en portalside som dekke alle viktige funksjoner en student etterspør fra samskipnaden som:

  • Bolig
  • Mat/kantine
  • Trening
  • Råd og støtte
  • Bokhandel
  • Barnehage

I tillegg til nettsiden har CoreTrek tatt over forvaltning og videreutvikling av Samskipnadens boligsystem. Dette arbeidet ble påbegynt i januar 2016.