Sykkylven Energi hadde behov for en nettside hvor kunden enkelt kan finne den informasjon de trenger, samtidig var det viktig at kundene kan gjøre mest mulig selvbetjening. Nettstedet er responsivt og har et tiltalende design som har utstrakt bruk av ikoner.

Skjemamodul

Skjemaene som brukes i løsningen er laget med CorePublish Skjemamodul. Skjemaene har design som henger sammen med resten av nettstedet.

Dame med ipad som ser på skjema hos www.sykkylven-energi.no

Det er viktig for Sykkylven Energi at kundene har lett tilgang om de trenger hjelp til noe. Og om det skulle være problemer med drift av anlegg er det essensielt for Sykkylven Energi å få formidlet dette til sine kunder. Alle aktuelle kontaktpunkt og driftsmeldinger er derfor presentert sentralt på nettstedet, og er enkelt å oppdatere for kunden. 

Sykkylven Energi har mye informasjon til sine kunder, og har derfor valgt megameny for å raskt gi kundene en oversikt. Dette gir brukerne en rask oversikt over hvilken informasjon som finnes under de forskjellige hovedmenyene. I tillegg har de samlet de viktigste tjenestene under ikoner med hurtiglenker på forsiden, disse tar brukerne rett til sidene for de forskjellige tjenestene.