TKS Agri selger en omfattende menge jordbruksprodukter til store deler av Europa og Japan.

Mobil med skjermbilde fra tks-as.no

På nettsidene får kundene oversikt over alle produktene, med bilder, film, produktbeskrivelse, teknisk informasjon og tilgjengelig dokumentasjon på mange språk.

Interaktiv presentasjon av produktene

Vi har laget en interaktiv presentasjon som viser TKS Agris produkter og samspillet mellom dem i en driftsbygning. Ved klikk på produktene tas brukeren til siden som presenterer produktet. Se den interaktive presentasjonen her.