UiS har brukt CorePublish helt tilbake til 2006. De har mange nettsted i sin CorePublish-løsning. Nettstedene er utviklet som et samarbeid mellom UiS, Olavstoppen og CoreTrek. Universitet har egen IT-avdeling som gjør store deler av utvklingen og har også benyttet seg av innleid personell fra CoreTrek.

Hånd som holder mobil

UiS var tidlig ute med en responsiv RWD-løsning. Studentene er en kresen brukergruppe og vil ha tilgang til all informasjon rett i lommen. Innholdet er det samme for alle enheter, men blir tilpasset skjermens størrelse. Noen elementer skjules for de minste skjermene.

Omfattende innhold presentert oversiktlig

  • Universitetet har mange aktiviteter som presenteres i en innholdsrik kalender, filterfunksjon er tatt i bruk for å gi studentene en god oversikt
  • Studieretningene er mange og varierte. For å finne fram til rett studie benyttes her en filterfunksjon og egen søkefunksjon for denne delen av nettstedet

Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret, Arkeologisk Museum med flere har et egen nettsted i samme løsning. Disse skilles med forskjellig fargeprofil, men kan fortsatt benytte samme innhold om ønskelig.