Varanger Kraft hadde behov for en nettside hvor kunden enkelt kan finne den informasjon de trenger. Nettstedet er responsivt og har et tiltalende design som har utstrakt bruk av ikoner.

Portalside

Varanger Kraft er et konsern med mange forretningsområder og datterselskap. Det første som møter deg på de nye nettsidene er en portalside som presenterer de forskjellige forretningsområdene. Dette gir brukeren raskt en oversikt slik at hun/han blir ledet til riktig forretningsområde/selskap.

Flere nettsted i samme løsning

Skjermbilder fra varanger-kraft.no

Varanger Kraft har samlet flere nettsted i samme løsning, den felles portalsiden gir brukerne oversikt over forretningsområdene:

  • Strøm
  • Bredbånd
  • Strømnett
  • Elektroentreprenør
  • Konsernet

Hvert av forretningsområdene har sin egen nettside. Ved å samle nettstedene i samme løsning kan en dra nytte av synergieffekter som å dele maler og innhold.

Oversikt over kraftstasjoner

Varanger Kraft har flere kraftstasjoner i Varanger-regionen. Kraftstasjonene presenteres i et oversiktlig kart hvor brukeren kan navigere seg fram til den kraftstasjon han/hun ønsker å se nærmere på.

Skjermbilde fra varanger-kraft.no

Kartet skiller mellom vindkraft- og vannkraftproduksjon. Se oversiktskartet her.

Hver av kraftstasjonene presenteres i en egen mal hvor sentrale data er fremhevet med ikon og data. Kraftstasjonens plassering vises i eget kart.