Illustrasjon av kampScrum Master starter med å spørre personen som står til venstre for seg:

  • Hva fikk du gjort i går?
  • Hva skal du gjøre i dag?
  • Er det noe som hindrer din fremdrift?

Deretter spørres neste person til alle er spurt.

Det er viktig å ikke spore av under dette møtet. Det er Scrum Master som sørger for at teamet holder seg til spørsmålene.

På Scrum-møtet er det bare en person som snakker om gangen. Den som besvarer spørsmålene snakker. Alle andre lytter.

Når noen forteller om noe som er av interesse for andre, eller trenger hjelp fra andre, kan hvem som helst avtale at de treffes etter det daglige Scrum-møtet.

Høner (eller haner) må gjerne være tilstede på Scrum-møtet, men de får ikke delta. Høner står plassert bak teamet slik at teamet ikke forstyrres. Hvis for mange høner ønsker å delta, kan teamet velge å begrense antallet. Høner har ikke lov til å be teammedlemmer om avklaringer, eller gi råd eller instruksjoner verken under møtet eller etterpå.

 

Tilbake til I verktøykassen