Dette krever at bolken med funksjonalitet er grundig testet, strukturert og god kode og at evt. brukerdokumentasjon er ferdigstilt.

I CoreTrek har vi så langt brukt begrepet ”Release candidate” om programvare på dette tidspunktet.

Det er viktig at teamet er klare over disse kravene når teamet planlegger sprinten.

 

Tilbake til verktøykassen