Kravene til produktet listes i produktbackloggen.

Produkteier er ansvarlig for produktbackloggen: At den er oppdatert, prioritert og synlig for alle interessenter.

Eksempler på krav i en produktbacklogg kan være:

  • Forbedre WYSIWYG-elementet i editoren
  • Bygg e-postvarsling
  • Nytt standard GUI-tema

Produktbackloggen blir aldri komplett og lever så lenge produktet lever.

Produkteier bruker teamet for å komme frem til røffe estimat som kan brukes som et utgangspunkt for planlegging av sprinten.

Punktene i produktbackloggen brytes ned slik at hver av dem ikke er estimert til mer enn 5 – 10 dager.

Estimering er en gjentakende prosess. Estimater endrer seg etter hvert som mer informasjon kommer frem og vi får en bedre forståelse for oppgaven. Siden høyt prioriterte oppgaver ofte er bedre forstått, er vanligvis de tilhørende estimatene mer nøyaktige.

Det er viktig å huske at estimatene i produktbackloggen ikke er bindende for teamet. Estimatet betyr ikke: ”Dette er den tiden dere har til å bygge denne funksjonaliteten – ikke mer.” Estimatet er et startpunkt, en gjetning på omfanget.

Vårt mål er å levere det best mulige produkt av god kvalitet, til avtalt tid – ikke å treffe på estimatene våre.

 

Tilbake til verktøykassen