Produkteieren er ansvarlig for å representere alle interessenter til prosjektet og det ferdige produktet.

Produkteieren sørger for finansiering og støtte til prosjektet ved å opprette prosjektets overordnede krav, return-on-investment mål og overordnede releaseplaner.

Listen over produktkrav kalles produktbacklogg.

Produkteieren har ansvar for jevnlig å prioritere produktbackloggen for å sikre at den viktigste funksjonaliteten bygges først.

Produktbackloggen blir på denne måten en levende kø av krav vi tar utgangspunkt i når vi planlegger sprintene.

I CoreTrek er vi flere som til sammen fyller rollen som produkteier. Vi vil derfor forsøke å vedlikeholde produktbackloggene i fellesskap gjennom produktplanleggingsmøtene.

Det er likevel produkteier som har siste ord og ansvar for at kravene møtes og målene nås.

 

Tilbake til Scrum-roller