Scrum Master er ansvarlig for å sikre at Scrum prosessen går, at teamet får arbeide i fred og får all den hjelp det trenger for å kunne komme i mål.

Scrum Master bruker det daglige Scrum-møtet til å lytte nøye til de enkelte teammedlemmers rapport. Scrum Master forsøker å få en følelse for teamets hastighet: Sitter de fast, virrer de omkring eller går de fremover?

Scrum Master underviser andre om gjennomføring av Scrum-prosjekter og tilpasser metodikken slik at den passer med CoreTreks kultur og fortsatt leverer forventet resultat.

I CoreTrek har vi valgt å kalle Scrum Master prosjektets vaktmester får å unngå at vi tenker på Scrum Master som en prosjektleder.

 

Tilbake til Scrum-roller