Teamet skal omgjøre kravene i produktbackloggen til funksjonalitet, i bolker i løpet av sprintene. Teamene er selv ansvarlige for å organisere hvordan de vil nå målet.

Teamet er ansvarlig for å utvikle funksjonalitet.

Teamet:

  • Styrer seg selv
  • Organiserer seg selv
  • Inneholder alle nødvendige fagområder

Teamet skal omgjøre kravene i produktbackloggen til funksjonalitet, i bolker i løpet av sprintene. Teamene er selv ansvarlige for å organisere hvordan de vil nå målet.

Teamet er kollektivt ansvarlig for at hver sprint lykkes.

I de fleste tradisjonelle utviklingsmetoder er det en prosjektleder som forteller de enkelte teammedlemmene hva de skal gjøre og hvor lang tid de har på å gjøre det. I Scrum kan ingen tredjepart forplikte et team eller et teammedlem.

Produktiviteten i Scrum er direkte avhengig av at teamet håndterer de riktige kravene først og at de håndteres så effektivt som teamet er i stand til.

Det er ingen titler i et team. Teamet er selvorganiserende og alle hjelper til på alle områder der det er behov. Scrum teammedlemmer har ingen jobb-beskrivelse bortsett fra å yte sitt beste!

Under sprinten skal teamet få arbeide i fred. Teamet trekker inn andre når de trenger det, ikke når andre ønsker det!

Arbeidet med å planlegge og gjennomføre arbeidet er ene og alene teamets ansvar.

Sammen med dette ansvaret følger myndighet til å ta de nødvendige beslutninger, gjøre det som trengs eller be om å få en hindring fjernet for å nå målet om en bolk funksjonalitet.

Selv om teamet har autoritet til selv å styre hvordan det ønsker å arbeide, må teamet forholde seg til eksisterende mål, budsjett, regler og retningslinjer.

Hvis teamet mener at det er noe utenfor deres autoritetsområde som forhindrer dem i effektivt å nå målet, kan de be om at sprinten avsluttes og at en ny sprintplanlegging startes.

Når et team ikke er sikre på hvilken avgjørelse som bør tas, kan det være fristende å be noen andre ta avgjørelsen. Noen ganger er det kanskje nødvendig, men det er viktig å huske at teamet vanligvis har mye bedre forståelse for den aktuelle problemstillingen enn noen andre.

 

 Tilbake til Scrum-roller