Sprinten er 30 sammenhengende kalenderdager.

Prøving og feiling har vist at denne lengden er det et team klarer å holde kontroll på uten å innføre mer dokumentasjon og andre verktøy. Det oppleves også som en maksimum periode interessenter er villige til å vente på neste bolk av funksjonalitet.

I løpet av sprinten er det fritt frem for teamet å søke hjelp, informasjon og annen støtte utenfor teamet.

Ingen har lov til å gi teamet råd, instruksjoner, kommentarer eller rettledning i løpet av sprinten. Teamet er fullstendig selvstyrt!

Hvis teamet ser at det klarer å inkludere flere krav enn det teamet trodde opprinnelig, kan teamet forsyne seg fra produktbackloggen.

I løpet av sprinten har teamet to administrative oppgaver:

  1. Delta på Scrum-møtet hver dag.
  2. Holde sprint backloggen oppdatert og synlig. Nye oppgaver legges til og estimert restarbeid for hver oppgave skal oppdateres hver dag.

Tilbake til verktøykassen