Sprint backloggen inneholder oppgavene som teamet skal omgjøre fra krav til funksjonalitet i den aktuelle sprinten.

Teamet begynner på denne listen i den andre halvdelen av Sprint planleggingsmøte. Oppgavene bør være så detaljerte at hver av dem tar mellom 4 og 16 timer å ferdigstille.

Bare teamet har lov til å endre Sprint backloggen. Backloggen er en visuell, sanntids fremstilling av det arbeidet teamet vil ferdigstille i løpet av sprinten.

Teamet er ansvarlig for sprint backloggen: At den er oppdatert og synlig for alle interessenter.

 

TIlbake til verktøykassen