Illustrerer møteEn sprint avsluttes med et sprint demonstrasjonsmøte.

Demonstrasjonsmøte varer i fire timer.

Teamet skal ikke bruke mer enn en time til forberedelse av demonstrasjonsmøte.

Hensikten med demonstrasjonsmøte er at teamet viser frem funksjonaliteten som er bygd i sprinten. Funksjonalitet som ikke er ferdig skal ikke presenteres.

Demonstrasjonsmøte starter med at et teammedlem presenterer målet for denne sprinten, hvilke krav som ble valgt ut fraproduktbackloggen og hvilke krav som er omgjort til funksjonalitet.

Størstedelen av møtet brukes til å demonstrere funksjonalitet, svare på spørsmål og notere evt. endringsønsker.

Etter endt presentasjon blir alle interessenter, etter tur spurt om å dele sitt inntrykk, evt. endringsønsker og deres prioritet.

Produkteier går gjennom produktbacklogg for å sikre at den er riktig prioritert ut fra tilbakemeldingene som blir gitt.

Funksjonalitet som ikke er blitt levert, eller som ikke er godkjent må tilbake i produktbackloggen og prioriteres i forhold til de andre kravene.

Ved slutten av demonstrasjonsmøte forteller Scrum Master når neste demonstrasjonsmøte holdes.

 

Tilbake til I verktøykassen