Etter at demonstrasjonsmøte er gjennomført, gjennomføres sprintevalueringsmøte. Det varer i tre timer.

På evalueringsmøte deltar:

  • Teamet
  • Scrum Master

Produkteier kan inviteres etter behov.

Start møtet med at alle teammedlemmer besvarer to spørsmål:

  1. Hva fungerte bra i sprinten?
  2. Hva kan forbedres til neste sprint?

Scrum Master skriver ned svarene.

Teamet prioriterer i hvilken rekkefølge de ønsker å diskutere de foreslåtte forbedringene.

Scrum Master er ikke til stede for å gi svar, men for å fasilitere teamets prosess for stadig forbedring.

De forbedringene teamet enes om legges til i produktbackloggen.

Det er viktig at evalueringsmøtet munner ut i konkrete forbedringer. Uten det blir det fort et frustrerende møte.

 

Tilbake til verktøykassen