Ilustrasjon av møteFørste bolk brukes for å velge funksjonalitet fra produktbackloggen.

Andre bolk brukes for å forberede sprinten.

På planleggingsmøte deltar:

  • Teamet
  • Scrum Master
  • Produkteier

Andre kan inviteres etter behov for å bringe mer kunnskap og evt. råd inn prosessen. Når denne informasjonen er gitt blir disse personene sendt ut.

Produkteieren gjør klar produktbackloggen før møtet.

Målet for de fire første timene er at teamet velger ut de kravene de tror de kan gjøre om til potensielt leveringsklar funksjonalitet. Teamet demonstrerer denne funksjonaliteten for produkt eieren og andre interesserte i Sprint demonstrasjonsmøtet ved slutten av sprinten.

At første bolk av møtet er begrenset til fire timer, betyr at dette er all tid som er tilgjengelig for å analysere kravene i produktbackloggen. Ytterligere analyse må gjøres i selve sprinten.

Dette fører til at grovkornede krav som vi kanskje ikke har full forståelse av og derfor gitt svært usikre estimat for, kanskje ikke blir fullført innenfor sprinten.

Andre bolk av møtet kjøres rett etter første del.

I denne bolken skal ikke produkteieren være med, men må være tilgjengelig for evt. spørsmål fra teamet.

Det er opp til teamet å bestemme på hvilken måte de vil bryte ned kravene til oppgaver som skal gjennomføres i sprinten. Teamet kan søke råd hos andre, men andre kan ikke legge seg opp i dette.

Resultatet av andre bolk av sprint planleggingsmøte er en oversikt over alle oppgavene og estimatene teamet er kommer frem til. Denne oversiktes kallen Sprint backloggen.

Sprint backloggen trenger ikke være (og er sannsynligvis ikke) komplett når de 4 siste timene av Sprint planleggingsmøte er gått, men den må være komplett nok til at teamet har en felles forståelse av hva som skal leveres i sprinten.