Vil du jobbe i CoreTrek?

Ønsker du å jobbe i et av Norges sterkeste fagmiljøer innen kundeopplevelse, webapplikasjoner og kommunikasjon?  

I CoreTrek har man en “just do it” kultur. Her er det færre beslutningsledd og gjerne korte beslutningsprosesser.

CoreTrek er Great Place to Work sertifisert. Faktisk sier 100% av medarbeidere at det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks som ligger på 77%. 

Vi er opptatt av mangfold og inkludering.

Vi samarbeider på tvers av lokasjoner og styrker oss gjennom faglig, sosial og personlig utvikling.

Motiverte og glade medarbeidere presterer bedre. Derfor søker vi det beste i alle mennesker på tvers av faglig, sosial & etnisk bakgrunn. 

Vi har flere sosiale arrangement i løpet av året og er en fin sammensetning av forskjellige folk i ulik alder som har mye moro sammen.   

CoreTrek er en av Norges ledende leverandører av webapplikasjoner, nettløsninger og markedsføring for alle digitale flater til bedrifter, offentlig virksomhet og organisasjoner. Vi har kontor både i Oslo, Sandefjord og Sandnes.