Behandlingsansvarlig

CoreTrek AS er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene CoreTrek AS er behandlingsansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne erklæringen eller vår behandling av personopplysninger generelt, kan du kontakte oss på følgende måte:

CoreTrek AS
Adresse: Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord
Epost-adresse: info@coretrek.no 
Telefonnummer: +47 99 55 93 93
Organisasjonsnummer: 984587406


Hvem behandler vi informasjon om?

Vi behandler personopplysninger om følgende grupper:

  • Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere
  • Besøkende på våre nettsider
  • Personer som sender henvendelser til oss

Vår behandling av personopplysninger

Kunder og leveranser, samt leverandører og samarbeidspartnere

Ved inngåelse av et kundeforhold, og tilsvarende forhold tilknyttet leverandører og samarbeidspartnere, vil vil behandle de personopplysninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre avtalte aktiviteter og leveranse, samt å etterleve gjeldende lover og regler. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å sikre best mulig oppfølging av kunden under og etter leveransen, samarbeid med leverandører og partnere, samt fakturering og andre administrative behov. 

I alle kundeforhold blir det opprettet en egen digital saksmappe som vil inneholde alle oppdrag og leveranser som utføres for kunden. Her lagres alle saksdokumenter og personopplysninger knyttet til de an kundens medarbeidere som var involvert i leveransen. Alle dokumenter oppbevares i minimum 10 år etter at oppdraget eller leveransen er avsluttet. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse. Den berettigede interessen er er å kunne besvare spørsmål fra kunder i etterkant av oppdraget og å kunne forsvare oss mot fremtidige tvister eller rettskrav.

Underleverandører og samarbeidspartnere

Personopplysninger knyttet til behandlingene som er beskrevet i denne personvernerklæringen er lagret i våre egne IT-systemer eller IT-systemer som driftes av våre databehandlere (leverandører).

Vi har skriftlig databehandleravtale med alle våre leverandører for å sikre at de behandler personopplysningene i samsvar med våre instrukser og ivaretar informasjonssikkerheten. Dette betyr at de ikke kan gjøre noe annet med personopplysningene uten vår tillatelse, og de har heller ikke adgang til å dele opplysningene dine videre eller å bruke opplysningene til andre formål enn til å utføre oppdateringer av systemer, vedlikehold, feilretting og ivareta sikkerheten. Personopplysningene leveres tilbake til oss og slettes hos databehandler når avtalen avsluttes. 

Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å ivareta sikkerhets- og driftsformål, og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Generelle henvendelser

Dersom du sender en henvendelse til oss, vil vi behandle opplysninger om ditt navn og e-postadresse for å kunne svare på e-posten din. Behandlingsgrunnlaget er berettigede interesse. Den berettigede interessen er å kunne besvare henvendelser til firmaet. Alle henvendelser som ikke medfører at det opprettes et kundeforhold vil bli slettet 3 måneder etter siste kontakt.

Cookies/Informasjonskapsler:

Vår nettsider bruker cookies til forskjellige formål. Noen er av teknisk karakter, noen samler inn statistiske brukerdata, og andre behandler personopplysninger for markedsføringsformål. De cookies som nettstedet benytter, vil kunne endre seg over tid, og vi benytter derfor en tjeneste som til løpende oppdaterer oversikten over de cookies som benyttes.

Om du trykker på denne lenken, gjenåpner du vårt samtykkebanner for bruken av cookies. Her kan du se den oppdaterte cookietabellen, du kan lese vår cookieerklæring, og du kan endre ditt samtykke.  

Utlevering av personopplysninger

Du har rett til å bli informert om vår behandling av personopplysninger. CoreTrek AS oppfyller denne plikten ved denne Personvernerklæringen.

Slik behandler vi dine henvendelser i forbindelse med utøvelse av dine rettigheter:

  • Rett til innsyn: På forespørsel utleverer vi kopi av de opplysningene dine som finnes i våre systemer.

  • Rett til korrigering: Vi vil på forespørsel korrigere våre informasjoner om deg.

  • Rett til sletting: I noen tilfeller har du rett til å be om sletting av dine informasjoner før vårer alminnelige slettefrister inntreffer.

Klage:

Dersom du ikke er fornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger eller mener at vi bryter personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan du går frem for å klage på www.datatilsynet.no


Sist oppdatert: 31.8.2021

Personvernerklæringen oppdateres etter behov. Du finner alltid siste versjon på våre nettsider.