Tidligere brukte de papirhefter til gjennomføring av disse prosjektene, nå legges alt inn i en plan for gjennomføring på lukkede sider på nettsiden til 4H. Både kunde og brukere gir svært gode tilbakemeldinger på denne løsningen.

Hvert år skal alle de 13 000 4H-medlemmene gjennomføre et prosjekt alene eller sammen med andre. Dette ble tidligere gjort ved at man fylte ut et papirhefte med planer, bilder, tegninger og tekster. Deretter ble bøkene innlevert til evaluering og påfølgende visning av prosjektet med en plakat og muntlig presentasjon.

Ny digital løsning erstatter papirhefter og telefonsamtaler

Med den nye digitale løsningen kan alle medlemmene starte hvert sitt prosjekt inne på nettsiden. De lager en plan med oppgaver, budsjett og avtaler. Det går meldinger mellom veileder i klubben og de som skal utføre prosjektet. Planen blir godkjent og deretter vil den enkelte dokumentere gjennomføringen av prosjektet med eksempelvis bilder, film og tekster som skrives direkte inn for hver oppgave. Fremdriften kan følges og til slutt evalueres og godkjennes prosjektet av veileder. Selve presentasjonen av prosjektet blir nå å vise hvert prosjekt som en nettside.

Se instruksjonsvideo om prosjektportalen her: 

 

 

Les gjerne mer om prosjektet her: https://4h.no/4h-prosjekter/