Organisasjonens nettsider har et ryddig og oversiktlig design. Nettsidene er laget i Dynamicweb og tar i bruk responsive webdesign slik at sidene er like tilgjengelige på alle plattformer. 

Skjermbilde fra www.apotek.no

Kategorisering av nyheter

På forsiden presenteres varierte og aktuelle saker innen forskjellige kategorier. Sakene er markert med hvilke kategori de tilhører slik at medlemmene raskt ser hvilke type sak som presenteres.

Apotekboka

Apotekboka samler alle lover, forskrifter og offentlige retningslinjer innenfor apotek- og legemiddelområdet. Apotekboka skiller seg i design fra resten av nettsidene. Det er en omfattende mengde informasjon som er samlet i Apotekboka, brukeren kan velge å navigere alfabetisk, søke eller via innholdsfortegnelse.