Bankenes sikringsfond hadde behov for en ny og moderne nettside med nyttig og oppdatert informasjon om garantien, samt informasjon for medlemsbankene. Nettstedet må følge Digdirs krav til universell utforming for virksomheter i offentlig sektor, og det er lagt stor vekt på å gjøre navigasjon enkelt for alle typer brukere.

Forsiden

Det første som møter deg er et eget søk hvor du kan sjekke om banken din er medlem, samt se en informasjonsfilm om garantien. Banneret på forsiden kan endres dersom det oppstår en situasjon i banksektoren som krever det. Videre har forsiden blant annet snarveier til viktige tema og nyhetssaker. 

Forside bankenessikringsfond.no vist på mobil og PC-skjerm

Språkstyring

Nettstedet finnes på engelsk og norsk. Innhold som eksempelvis menypunkter og artikler, kan enkelt oversettes i publiseringsverktøyet, slik at besøkende på nettstedet kan bytte til tilsvarende innhold på et annet språk.

Historielinje

Det er laget en egen, spennende tidslinje for historien om Bankenes sikringsfond fra 1921 fram til i dag. For hver hendelse kan du klikke og lese mer.

Sikkerhet

CorePublish er et publiseringssystem som inneholder svært mange sikkerhetsmekanismer - inkludert mekanismer for å begrense følgene av DDOS-angrep. I denne løsningen vil i tillegg all trafikk inn til nettsiden gå via tjenesten Cloudflare, en gigantisk leverandør som daglig håndterer cirka 22% av verdens internett-trafikk. Cloudflare vil dermed stå for et ekstra lag med tjenester som ytterligere forbedrer hastighet og optimalisering, chaching (mellomlagring) og sikkerhet (blant annet mot DDOS-angrep). I CorePublish 9 finnes det en egen modul som gjør at publiseringssystemet samhandler med Cloudflare sine tjenester, blant annet med tanke på mellomlagring.

Intranettløsning

I 2021 lanserte Bankenes sikringsfond sitt intranett basert på CorePublish. Dette intranettet er en informasjonskanal for de ansatte, og løsningen inneholder blant annet: Nyheter, aktivieteter, visning av ansatte, forside med viktige snarveier, varsling av nytt/ulest innhold, et internsøk som skiller på artikler, ansatte og dokumenter, med mer.