Om kunden

Bankenes sikringsfond har som formål å sikre innskudd i medlemsbankene med inntil to millioner kroner. Andre oppgaver er følge opp våre medlemsbankers finansielle situasjon, kreve inn bidrag fra medlemmene og forvalte fondet. 

Utfordringen

Bankenes sikringsfond hadde behov for et intranett som gjør at de ansatte lett får den informasjonen de trenger. I planleggingsfasen avdekket vi behov og fant de viktigste typene informasjon som skulle finnes på intranettet. Det ble definert en overordnet innholdstruktur og maler som egner seg til å bygge og vise dette innholdet.

Løsningen vi har levert inneholder blant annet

 • Forside med blant annet:

  • Banner for viktig melding

  • Snarveier til systemer og verktøy

  • Nyheter og aktiviteter

 • Nyhetsarkiv

 • Aktivitetsoversikt

 • Oversikt over ansatte med kontaktinformasjon (med søk og filtre)

 • Visning av ansatte med kontaktinformasjon

 • Ulike maler for å presentere informasjon om bl.a fag, saksbehandling, fagsystemer

 • Varsling av nytt innhold

 • Et godt og raskt internsøk, som søker i artikler, dokumenter og ansatte. Søket gir umiddelbare søkeforslag når man skriver inn søkeord, og håndterer ordstammer (bil, bilen).

 • Login med ekstra sikkerhet for ansatte
   

Design på forsiden:

skjermbilde av intranett