Om nettsiden

Buddhistforbundet hadde behov for en mer visuell, moderne og stabil nettløsning for bedre kommunikasjon med sine eksisterende medlemmer og mot samfunnet generelt. Forbundet ønsket også å tiltrekke seg nye medlemmer.

skjermbilde fra buddhistforbundet.no

Løsningen de fikk inneholder generell medlemsinfo, nyheter, oversikt over medlemsorganisasjonene og aktivitetskalender. I tillegg er det satt opp et passordbeskyttet intranett for styret og sekretariat og en enkel nettbutikk for salg av faglitteratur.

Nettsiden er levert på Wordpress CMS.