Drikkeglede

Forsiden til drikkeglede.no
Bransje: Organisasjoner, Handel
Teknisk platform: CorePublish
Lansert
Nettside
  • Arild Neste

    Salgssjef
    Arild Neste
    977 42 162
    Se e-post

CoreTrek har i samarbeid med Fox Data levert webløsninger for Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD) siden skapelsen av drikkeglede.no i 2009/2010. Alle våre leveranser her har vært basert på CorePublish.

Inntil i fjor var drikkeglede.no hovedkanalen utad for BROD, rettet både mot publikum/konsumenter, politikere, presse og medlemmer.

Utdrag fra nettside drikkeglede.no

Det som før var ett nettsted har nå blitt to

Denne nettsiden fremsto etterhvert som en salig blanding av innhold rettet mot mange ulike målgrupper. Det ble derfor i 2019 bestemt å dele innhold og målgrupper på to separate nettsteder: Idag har vi bryggeriforeningen.no for foreningsuttrykk/politikk og medlemsrelatert innhold, mens  drikkeglede.no har blitt videreført som et rent konsumentrettet nettsted.
 
Bly AS, som har vært leverandør av grafiske uttrykk for BROD siden 2010, tok oppdraget med å gjøre BRODs webuttrykk både up-to-date og klart for framtiden. Det var på høy tid, da det gamle nettstedet var utdatert i forhold til dagens krav om eksempelvis brukervennlighet,  semantikk, responsivitetet og SEO. Resultatet ser vi gjennom bryggeriforeningen.no, som ble lansert i mai 2021 og nå drikkeglede.no som ble lansert i januar 2022.

Nå har vi ett nettsted som fokuserer på det politiske arbeidet rundt regler for produksjon og salg av øl og mineralvann, og ett som tilbyr inspirasjon og informasjon om god mat og drikke. Vi er veldig fornøyd med arbeidet som er gjort og det flotte resultatet.  

Erlend Fuglum, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD)

Min side, admin og verktøy for salgsstatistikk

I tillegg til at Fox Data har bygget nettstedene på CorePublish har bryggeriforeningen.no en spesiallaget Min side og admin-løsning for rapportering av salgstall blant annet. Disse rapporteringene er grunnlag for salgsstatistikk som presenteres på nettstedet og videresendes offentlige instanser, samt beregninger av kontingenter for medlemmene.

Nettside drikkeglede.no

Utdrag drikkeglede.no nettside

Med spisset kommunikasjon mot ulike målgrupper

Bryggeri- og drikkevareforeningen sitt formål er å ivareta medlemmenes felles interesser overfor både myndigheter, forbrukere og samfunnet for øvrig. Politisk støtter foreningen hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk. De mener likevel at politikken bør endres på enkelte punkter, som at reklameforbudet bør moderniseres videre, at bryggeriene må få lov til å selge egenprodusert sterkøl direkte fra bryggeriet og at avgiftsnivået bør harmoniseres mot svensk nivå for å kutte grensehandelen med drikkevarer.
 
Det opprinnelige nettstedet drikkeglede.no spilte i sin tid en viktig rolle i arbeidet med å modernisere reklameforbudet slik at man i dag kan dele nøktern produktinformasjon på egne nettsider. Det politiske arbeidet videreføres nå mer rendyrket på Bryggeriforeningen.no, mens drikkeglede.no vil være et nettsted som fungerer som et oppslags- og inspirasjonsverk for publikum. Kombinasjonen Mat og øl er også her en viktig bestanddel.

En super jobb for oss i CoreTrek

Dette er en veldig hyggelig kunde å ha for CoreTrek. Noen av oss er mer enn middels interessert i god mat og drikke, og her fikk vi muligheten til å jobbe med et nettsideprosjekt for nettopp dette. Vi synes resultatet har blitt sprudlende godt!
 

CoreTrek Sandefjord
Klinestadmoen 10
3241 Sandefjord

CoreTrek Sandnes
Holbergs gate 15
4306 Sandnes

CoreTrek Oslo
Myrens Verksted 2
0473 Oslo


 

Postadresse:   CoreTrek AS, Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord