Eidefoss hadde behov for en nettside hvor kunden enkelt kan finne den informasjon de trenger. Nettstedet er responsivt og har et tiltalende design som har utstrakt bruk av ikoner.

PORTALSIDE

Eidefoss er et konsern med mange forretningsområder og datterselskap. Det første som møter deg på de nye nettsidene er en portalside som presenterer de forskjellige selskapene. Dette gir brukeren raskt en oversikt slik at hun/han blir ledet til riktig selskap.

FLERE NETTSTED I SAMME LØSNING

skjermbilde fra www.eidefoss.no

Eidefoss har samlet flere nettsted i samme løsning, den felles portalsiden gir brukerne oversikt over selskapene.

Hvert selskap har sin egen nettside. Ved å samle nettstedene i samme løsning kan en dra nytte av synergieffekter som å dele maler og innhold.

Produktvelger

skjermbilde fra eidefoss.no

Eidefoss Strøm presenterer sine strømprodukter på en oversiktlig måte uten skjulte kostnader. Brukeren kan velge hvor i landet han/hun bor slik at det blir lagt inn riktig spotpris i regnestykket.

Det er enkelt for brukeren å lese mer om produktet eller å bestille ønsket produkt direkte fra nettsiden.

Du kan se produktvelgeren her.