I vår har vi lansert to nettsider for fagrådet. En nettside for selve organisasjonen (www.rusfeltet.no) og en nettside for magasinet deres, Rus og Samfunn (www.rus.no).

Mål for de nye nettsidene

Mål for den nye nettsiden til fagrådet er å være den foretrukne informasjonskanalen innenfor rusfeltet i Norge - både politisk og faglig. Siden skal også fungere som en ressursbank for ansatte, studenter, politikere og andre som søker kunnskap. Det var viktig å synliggjøre kurs og aktiviteter med en aktivitetskalender, dokumentere hva som skjer i organisasjonen, samt være lett tilgjengelig for nye medlemmer i forhold til innmelding.

Skjermbilde fra Fagrådet

Magasin med godt søk for artikler

Det andre nettstedet vi laget var magasinet til fagrådet www.rus.no. Et overordnet mål for denne siden var å bidra til en fakta- og kunnskapsbasert debatt om rusfeltet. Her er det verdt å trekke frem en god løsning for søk på artikler hvor også relaterte artikler vises i søket sammen med hovedartikkelen.