Kundens utfordring

Farmaceutene hadde en gammel og utdatert Drupal-løsning. Ønsket var en mer fleksibel publiseringsløsning som også omfattet tidsskriftet farmatid.no. Begge disse nettsidene består av mye dokumentasjon og informasjon hvor det forekommer hyppig krysspublisering. Den nye løsningen skulle også ha en avansert integrasjon mot medlemssystemet Mysoft. Her var det viktig å få på plass en robust løsning som kunne håndtere både innholdsmengden og integrasjonen med Mysoft. 

 

Bilde fra netttside med tekst

Målet med de nye nettsidene

  • Rekruttere flere medlemmer

  • Beholde eksisterende medlemmer

  • Synliggjøre arbeidet til foreningen 

Vår løsning

En solid og funksjonell løsning basert på CorePublish med integrasjon mot medlemssystemet Mysoft. Egen login for medlemmer, tidsskrift med vitenskapelige artikler og feature-artikler, annonser og tagger basert på ulike tema.  Oversikt over medlemsfordeler, arbeidsrett og lønnskalkulator for bransjen. Egne fora for henholdsvis apotekere, studenter og pensjonister. Innholdet er delt inn etter regioner og de som besøker nettsiden får relevant innhold fra egen region. 

Våre leveranser

  • Tekniske løsning

  • Design

  • Rådgivning og prosjektledelse