Nettsidene til Fellesorganiasjonen ble laget med et fokus på nye og eksisterende medlemmer, med  design levert av CoreTrek. 

Nettsiden presenterer organisasjonen og hvilke fordeler medlemmene har hos Fellesorganiasasjonen.

Alle fylkesavdelingene har egne områder for kommunikasjon med sine medlemmer.

skjermbilde fra fo.no

Min side

Alle medlemmene kan logg inn på min side og få tilgang til hvilke kurs de er påmeldt på eller har deltatt på. Løsningen er integrert med medlemssystemet winorg.