skjermbilde fra www.funkis.no

Funkis ønsket en ny nettside med fokus på universell utforming.

Sterkt fokus på universell utforming

Det overordnede målet for CoreTrek var å lage en ny, moderne nettside som formidler informasjon om tilskuddsøking og voksenopplæring til medlemmene. Målet med kursvirksomhet og læring er å gi den enkelte et mer meningsfylt liv, mestre utfordringene ulike funksjonshemminger kan føre til og delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv.

Organisasjonen består av 13 fylkes- og regionsledd. Alle disse 13 leddene har sin egen nettside med kontaktinformasjon, nyheter og aktiviteter. Disse sidene skal hvert enkelt fylke- og regionsledd selv publisere innhold på.

Det var ekstra viktig for Funkis at nettsidene er universelt utformet med enkel navigering og gode kontraster, dette fordi en stor del av nettsidens brukere er mennesker med nedsatt funksjonsevne.