Samarbeidet har gitt kommunene en felles plattform der de kan dele på ressurser og utnytte felles investeringer.

 

Skjermbilde fra  www.hamar.kommune.no

Sidene er lagt opp med en intuitiv god menystruktur som gjør at brukerne finner lett frem på sidene. Videre er de viktigste fokusområdene lagt inn som snarveier fra forsiden. Løsningen sikrer at brukerne finner det meste av det de trenger fra forsiden. I tillegg har løsningen et søk med autofullfør, slik at brukeren opplever at aktuelle tema raskt vises under søkefeltet.

Bilde av Ingse Kjernmoen«Hamar kommune har sammen med våre naboer Stange kommune og Løten kommune brukt CorePublish lenge. Nettsiden vår er blitt oppgradert og fornyet flere ganger, og vi føler vi har et verktøy med god funksjonalitet og mange muligheter for integrasjon og tilpasning. For oss har det vært viktig å kunne publisere på tvers av kommunegrensene, og dette er enkelt med CorePublish. Nylig fikk vi med Nord-Odal kommune i dette samarbeidet, og nå kan vi webredaktører avlaste hverandre og være back-up for hverandre ved behov. Smart når ressursene er små!»

Ingse Kjernmoen, webredaktør Hamar kommune.

5 nettsteder og intranett i ett

Sammen med de 4 kommunene driftes også nettstedet til Hamar Kulturhus og intranett for kommunen. Med CorePublish' avanserte bruker og rettighetsstyring kan kommunene benytte felles ressurser der det er fornuftig. Dette kan gjelde f.eks felles bilder og enkelte artikler.

Løsningen driftes hos det interkommunale selskapet Hedmark IKT.

Min side

For kommunene Hamar, Stange og Løten har vi laget Min side som gjør det lettere for innbyggerne å få innsyn og oversikt forhold knyttet til kommunen.

skjermbilde av Min side

Hovedelementene i løsningen:

  • Innlogging med ID Porten (BankID, BankID mobil, MinID m.fl.)
  • Integrasjon Folkeregisteret for å hente navn og personalia
  • Integrasjon Difi sitt personregister for å hente telefon og epost
  • Oversikt over fakturaer fra kommunen mange år tilbake
  • Mine eiendommer inneholder informasjon knyttet til eiendommer du eier som eiendomsareal, heftelser, vann- og avløpstilknytning, eiendomsavgifter, eiendomsskatt, vannforbruk, feiing og kart over eiendommen
  • Barnehageportalen som er et administrasjonssystem for barnehageplasser
  • Skjemaer og tjenester i kommunen
  • Single Sign On med andre norske offentlige portalen som har ID Porten og SSO