Helgeland Havn har fått en moderne nettside som de selv kan holde oppdatert. Nettsidene har fått et fint design og med stor bruk av bilder.

Forsiden gir en god oversikt over Helgeland Havns aktivteter:

  • De viktigste havnene presenteres
  • Trekker frem viktige temaer
  • Viser skipstrafikken i området akkurat nå, informasjon hentes fra MarineTraffic.com
  • Viser siste aktivitet på Helgeland Havns Facebookside

Oversikt over havner

skjermbilde fra helgelandhavn.no

Det viktigste for Helgeland Havn er å presentere alle sine havner med nyttig informasjon til kundene. Havnen presenteres samlet i kart- og listevisning, samt egen mal for presentasjon av hver enkelt havn.