Hias hadde behov for en ny moderne nettside med nyttig og oppdatert informasjon til innbyggerne. Samtidig må nettsidene følge Digdirs krav til universell utforming for virksomheter i offentlig sektor. 

Forsiden

Det første som møter deg er en profilerende film. Videre har forsiden blant annet snarveier til viktige tema, nyhetsfeed, interaktiv graf med vannstandsdata for Mjøsa, RSS-feed fra mediebyrå.

Se film av forsiden under.


Hias i media

RSS-feed fra mediebyrå presenteres oversiktlig på egen side. Siste saker vises også på forsiden. Ved klikk på sakene tas brukeren til mediet saken er hentet fra.

Presentasjon av ansatte

Ansatte presenteres på en egen side med mulighet for filtrering per avdeling. Ved klikk på en ansatt tas en til en side med informasjon om den ansatte.

Historielinje

Hias har en lang og spennende historie. Denne presenteres i CorePublish' historielinje.