Den nye nettsiden til Hitech Energy har vært et spennende prosjekt for oss hvor design og brukervennlighet har stått i fokus. Et av hovedmålene har vært å øke synligheten i organiske treff, og en stor del av innholdet på den nye løsningen er produsert av våre tekstforfattere. Det ble et prosjekt hvor elementer fra alle våre fagområder ble inkludert, og  et godt samarbeid både internt og med kunde har vært avgjørende for sluttresultatet. 

Relansering av nettløsning

skjermbilde fra www.hitechenergy.no

Hitech Energy hadde fra tidligere en nettside hos CoreTrek, men i høst kom vi sammen frem til at det var tid for en oppgradering av det tekniske og modernisering av uttrykket. Ett forprosjekt ble gjennomført for både nettløsning og markedsføring for å sikre hva som skulle utarbeides, hva som var viktig å ta med for kunder og potensielle kunder og hvilke mål nettsiden skal nå. Med vårt egenutviklede Wordpress-tema som base for nettsiden er dette blitt en solid løsning som vil stå sterkt i årene fremover.

SEO, innhold og annonsering

I tillegg til design og teknisk løsningen ble CoreTrek valgt som leverandør av innhold og annonsering. Det ble gjort en SEO-analyse som ble bakgrunn for valg av ord og oppsett for totalt seks sentrale artikler for nettløsningen. Våre digitale markedsførere og grafikere fikk utfolde seg når det skulle settes opp annonser for Google Ads Søk, Display og Facebook.

Dette er en nettløsning hvor det aktivt vil bli jobbet videre med innhold og annonsering, og vi ser frem til å se hvilke resultater arbeidet vil gi for kunden.